Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-21 11:54:29  Adam Wrona

Utworzono artykuł 174603 o nazwie 'Odczyty'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste174603
user_idpuste2500467
resource_idpuste1007
namepusteOdczyty
category_idpuste31481
language_idpuste1
shortpusteOdczyty
fullpuste

Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami

94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

publishfrompuste2018-11-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteodczyty
2018-11-21 11:55:29  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p> Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami</p> <p> <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres <u>odczyty@zwikdrawsko.home.pl</u>.</p> ' na '<p> Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres <u>odczyty@zwikdrawsko.home.pl</u>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami

94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

2019-01-28 13:21:00  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p> Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres <u>odczyty@zwikdrawsko.home.pl</u>.</p> ' na '<p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia<br /> z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Odczyty wodomierzy należy zgłaszać osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

·         Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.

·         Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

·         Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

·         W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.

·         Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia
z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.

·         Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.

2019-01-28 13:22:00  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia<br /> z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</p> ' na '<p> &middot;&nbsp; Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</p> <p> &middot;&nbsp; Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</p> <p> &middot;&nbsp; Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</p> <p> &middot;&nbsp; W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</p> <p> &middot;&nbsp; Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia<br /> z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</p> <p> &middot;&nbsp; Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

·         Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.

·         Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

·         Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

·         W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.

·         Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia
z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.

·         Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.

·  Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.

·  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

·  Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

·  W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.

·  Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia
z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.

·  Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.

2019-01-28 13:23:07  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p> &middot;&nbsp; Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</p> <p> &middot;&nbsp; Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</p> <p> &middot;&nbsp; Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</p> <p> &middot;&nbsp; W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</p> <p> &middot;&nbsp; Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia<br /> z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</p> <p> &middot;&nbsp; Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</p> ' na '<ul> <li> Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</li> <li> &nbsp;Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</li> <li> Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</li> <li> W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</li> <li> Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</li> <li> Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

·  Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.

·  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.

·  Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

·  W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.

·  Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia
z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.

·  Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.

 • Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.
 •  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.
 • Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
 • W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.
 • Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.
 • Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.
2019-05-15 10:38:27  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</li> <li> &nbsp;Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 91 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</li> <li> Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</li> <li> W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</li> <li> Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</li> <li> Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</li> </ul> ' na '<ul> <li> Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.</li> <li> &nbsp;Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami <u>94 363 00 93 oraz 506 459 541</u> lub drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:odczyty@zwikdrawsko.home.pl">odczyty@zwikdrawsko.home.pl</a>.</li> <li> Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczyt&oacute;w podpisane przez Prezesa Sp&oacute;łki.</li> <li> W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.</li> <li> Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okres&oacute;w rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.</li> <li> Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.
 •  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 91 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.
 • Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
 • W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.
 • Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.
 • Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.
 • Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.
 •  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 93 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.
 • Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
 • W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.
 • Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.
 • Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się